Velkommen til Sorgenfri tekst, høsten 2011!

Sorgenfri tekst oversetter, skriver, leser korrektur og kvalitetssikrer tekst.

Jeg kan gjøre teksten din bedre! Jeg kan eventuelt skrive en helt ny tekst for deg!

Kundene mine er forlag, bedrifter,  organisasjoner og privatpersoner.

For at den som leser teksten din skal få tak i det du har på hjertet, er det viktig at teksten er godt formulert, med klart, enkelt og konsistent språk.

Sorgenfri tekst har særlig erfaring med norsk og engelsk terminologi for teknisk utstyr, blant annet for studio, kringkasting, scene og for medisinskteknisk utstyr.
 

 

  • oversettelse engelsk/norsk (og norsk/engelsk)
  • tekstskriving, renskriving, bearbeiding
  • språkvask, redigering. korrektur
  • utskrift lydfiler