Ekspertise

Korrektur og språkvask

Mine oppdragsgivere omfatter forlag med de strengeste krav til nøyaktighet og kvalitet. Referanser på forespørsel.

Oversettelse

Norsk og engelsk. Oversetter fra engelsk til norsk. Avhengig av fagområde (f.eks. teknisk innhold), også fra norsk til engelsk. Jeg oversetter også fra svensk og dansk – til norsk, men altså ikke den andre veien.

Fagområder

I den ene enden: Prosa, fagprosa. I den andre enden: Markedsføring, generell teknikk, lydteknikk, digitalteknikk, sceneteknikk.

Plattformer

Til tekniske oversettelser bruker jeg Wordfast, et kraftig CAT-verktøy, integrert med Microsoft Word™. Har også erfaring med Multilizer, Across og andre nettbaserte oversettelsesverktøy. Dette er altså absolutt ikke såkalt «maskinoversettelse», men gode verktøy for profesjonell oversettelse, som blant annet bidrar til å sikre konsistent terminologi. Eller for å si det på godt norsk: Ensartet begrepsbruk!