Erfaring

Bøker

Oversatt The Wow Factor av professor Anne Bamford, for Musikk i skolen i 2008, fra engelsk til norsk.

Korrekturlest og språkvasket en rekke bøker for bl.a. Verbum Forlag, Forlaget Press, IKO-forlaget, Juritzen Forlag, Bibelselskapet, Musikk i Skolen, NHO.

Teknisk dokumentasjon

Oversatt tekniske beskrivelser fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk i forbindelse med Operaens nybygg, for Benum AS i 2006.

Oversatt tekniske beskrivelser fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk i forbindelse med ny teknisk infrastruktur på Stortinget, for Bosch Security Systems i 2009.

Oversatt teknisk dokumentasjon og informasjon for en rekke kunder i inn- og utland.

Artikler

Skrevet teknisk pregede artikler for Sennheiser Nordic, Ergogroup, Opplysningen 1881.

Annet

Kvalitetssikret og korrekturlest hoved- og masteroppgaver.

 

Ta kontakt for nærmere opplysninger og referanser!