Jeg driver med tekst. Punktum!

Nettverk

Sorgenfri tekst er ingen «landhandel» … Tidligere jobbet jeg i en mellomstor handelsbedrift. Der var man opptatt av at de som jobbet der, hadde ulik erfaring, kunnskap, ekspertise og andre sterke sider. At hver enkelt skulle gjøre det hun eller han var best til, at man «dyrket talentet». Dette har jeg forsøkt å ta med meg i Sorgenfri tekst også.

Jeg driver kun med tekst og tilbyr ikke grafisk design, for eksempel. Det overlater jeg til folk som virkelig kan det, så jeg formidler gjerne kontakt til andre spesialister.

Verktøy

Jeg bruker velkjente og velprøvde dataverktøy, Microsoft Office, Wordfast, WordPress, Adobe Creative Suite (InDesign, Acrobat, osv.) – og blyant og viskelær. Digidesign Pro Tools til lydfiler i kurante formater.
Ordbøker og oppslagsverk i stort utvalg. Favoritter på Internett er blant andre www.sprakrad.no, www.ordnett.no, www.m-w.com. Jeg bruker Finn-Erik Vinjes lille bok Skriveregler flittig. Vinjes blogg kan også anbefales! (www.finnerikvinje.no)

På www.korrekturavdelingen.no finner jeg oppdatert informasjon og svar på alle spørsmål om tegnsetting og mye mer. Kan også varmt anbefale nettsiden www.typografi.org, for den som er interessert i typografi. Ytterligere inspirasjon til å holde pennen kvass og ord og grammatikk riktig får jeg blant annet fra Per Egil Hegges daglige språkspalte i Aftenposten.